สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา

ประชาสัมพันธ์ สำหรับประชาชน ที่สนใจ เข้าร่วมศึกษาดูงาน กิจจกรรมจิตอาสา ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) สามารถติดต่อได้ที่ งานตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา หรือสามารถ ติดต่อได้ที่ พันตำรวจโท นพดล  บัวปรอท สารวัตรป้องกันปราบปราม โทร 02-233-7148 ถึง 9