สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา

วันที่ 20 เม.ย.66 เวลา 14.30 น. 

พล.ต.ต. พิทักษ์ อุทัยธรรม  รอง ผบช.น. เป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้า

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ITA 

ของสถานีตำรวจนครบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ สน. ในสังกัด บก.น.6  

ณ สน.บางรัก