สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา

รณรงค์ประชาสัมพันธ์การขับขี่ปลอดภัยปฏิบัติตามกฎจราจร เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566