สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา

วันที่ 9 มิ.ย.66 เวลา 13.00 น.  

ประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครเลือก กต.ตร.สน.ยานนาวา พร้อม ประกาศ รายชื่อ กต.ตร.สน.ยานนาวา ที่ได้รับการคัดสรร 3 ท่าน พร้อมดำเนินการคัดเลือก กต.ตร.สน.ยานนาวา ในวาระต่อไป