สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา

"ด้วยจิตสำนึกในหน้าที่ มีจิตใจช่วยเหลือและบริการ"


วันที่ 26 มิ.ย. 2566 เวลา 09.00 น.  เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลยานนาวา 

อำนวยความสะดวกการจราจร กิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ของ รร.อัสสัมชัญคอนแวนต์ 

เส้นทาง ประมวญ-สีลม -สุรศักดิ์ -สาทรเหนือ จนกิจกรรมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย