สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา

วันที่ (5 ก.ค. 66) เวลา 09.30-12.00 น.

พ.ต.ท.พิทักษ์ ลาดล่าย รอง ผกก.ปฯ,พ.ต.ต.ศุภเดช ศุภไชยดิษกุล สวป.สน.ยานนาวา มอบหมายให้ นาวา 2-0

สายตรวจฯ ร่วมกิจกรรม ประชาคมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ชุมชนบ้านแบบ ครั้งที่ 1/2566 มีผู้เข้าร่วม

1.) ป.ป.ส.กทม.

2.) สาธารณสุข,อสส. 20 คน

3.) กองทุนแม่ของแผ่นดิน 15 ชุมชน รวม 60 คน

4.) โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 20 คน

5.) โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 20 คน

6.) โรงเรียนวัดดอน 20 คน

7.) วิทยาลัยอาชีวะยานนาวา 20 คน

8.) การศึกษานอกโรงเรียนยานนาวา 10 คน

รวมทั้งสิ้น 170 คน ณ ที่ทำการชุมชนบ้านแบบ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ