สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา

วันที่  9 ส.ค.66  เวลา 16.00 น.

พ.ต.อ.กันตภณ โพธิ์อ๊ะ (ผกก.สน.ยานนาวา,พ.ต.ต.พิทักษ์ ลาดล่าย รอง ผกกป.สน.ยานนาวา,พ.ต.ต.ศุภเดช ศุภไชยดิษกุล สวป.สน.ยานนาวา,ผู้แทนจากศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมฯแต้จิ๋ว แห่งประเทศไทย)


พร้อมด้วย ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ และประชาชนในชุมชนมิตรสามัคคีร่วมพิธีปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติและส่งมอบความยั่งยืนให้กับชุมชนด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน และดำเนินกิจกรรมตามโครงการชุมชนยั่งยืนฯ (ขั้นตอนส่งต่อความยั่งยืน) ดังนี้

1. ปรับสภาพชุมชนให้เหมาะสมในการควบคุมอาชญากรรมและยาเสพติด

2. กดดันผู้ค้า ผู้เสพ ไม่ให้หวนคืนกลับมาในชุมชน

3. เฝ้าระวังการสร้างเครือข่ายและดำรงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน กับเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ณ ชุมชนมิตรวามัคคี แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.