สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา

วันที่ 13 ก.ย.66 เวลา 09.00-12.00 น.  

พ.ต.อ.กันตภณ โพธิ์อ๊ะ ผกก.สน. ยานนาวา และ ร.ต.อ.หญิง พรลภัท สุวรรณสวน รอง สว.อก. สน.ยานนาวา 

เข้าร่วมโครงการอบรมฯสัมมนาเขิงปฎิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ บช.น.  ณ ห้องเอราวัณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ 

คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร