สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา

ที่อยู่  :  80  ถนนสุรศักดิ์  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500

โทรศัพท์ :  02 233 7148 - 9

โทรสาร :  02 233 7277

E-mail :  yannava.polis@gmail.com