พ.ต.อ.รัฐธนนท์ เอกฐิติกุลพัทธ์

ผกก. สน.ยานนาวา

☎️ โทร : 09 7198 2653พ.ต.ท.ฐิติวัชร์ พรศิวัฒน์

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ยานนาวา

☎️ โทร : 08 6514 5555พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ เศษฤทธิ์

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ยานนาวา

☎️ โทร : 08 6711 7353พ.ต.ท.อินศร อุดติ๊บ

สว.(สอบสวน) สน.ยานนาวา

☎️ โทร : 08 9223 0277พ.ต.ท.พรประสิทธิ์ มาละมัย

สว.(สอบสวน) สน.ยานนาวา

☎️ โทร : 08 6543 0109พ.ต.ท.เพ็ชรอมร คร่องใจ

สว.(สอบสวน) สน.ยานนาวา

☎️ โทร : 08 1019 3989พ.ต.ต.อภิศักดิ์ นิยมสุข

สว.(สอบสวน) สน.ยานนาวา

☎️ โทร : 08 5999 1409พ.ต.ต.ดุลยวัต เกียรติประทุม

สว.(สอบสวน) สน.ยานนาวา

☎️ โทร : 09 7356 9159พ.ต.ต.ธีระสาร นรินทร์สรศักดิ์

สว.(สอบสวน) สน.ยานนาวา

☎️ โทร : 09 8839 3822ร.ต.ท.นรินทร์ สันทัด

รอง สว.(สอบสวน) สน.ยานนาวา

☎️ โทร : 09 8890 0023ร.ต.ท.ธนรัตน์ นพรัตน์

รอง สว.(สอบสวน) สน.ยานนาวา

☎️ โทร : 09 3553 5153ร.ต.ท.ธีรยุทธ จันทนะ

รอง สว.(สอบสวน) สน.ยานนาวา

☎️ โทร : 09 7140 2714ร.ต.ท.ภูริวัจน์ จิระอัคราทัศน์

รอง สว.(สอบสวน) สน.ยานนาวา

☎️ โทร : 08 2956 2626