ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/เสนอแนะ/ติดต่อสอบถาม 

สน.ยานนาวา พร้อมรับฟังความคิดเห็นของท่าน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป 

(ตอบกลับข้อความภายใน 5 นาที)


ผู้รับผิดชอบ 

สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา

เปิดทำการ : ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด

ให้บริการประชาชนทุกคน

ด้วยจิตใจบริการ อย่างเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ

มีจุดพักคอย และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกคนพิการ