สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา

วันที่ 19 ธ.ค.65

สน.ยานนาวา ร่วมกิจกรรมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (19 ธ.ค.65)