สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา

วันที่ 28 ก.พ.66 เวลา 16.00 น.


พ.ต.อ.คมสันต์  เลขาซิจิตร  รรท.ผกก.สน.ยานนาวา

พ.ต.ท.บัญชา  สังข์แจ่ม  รอง ผกก.ป.สน.ยานนาวา

พ.ต.ท.เชิดศักดิ์  กองผุย  รอง ผกก.จร.สน.ยานนาวา

พ.ต.ต.ศุภเดช  ศุภไชยดิษกุล  สวป.สน.ยานนาวา

พร้อมด้วย นาวา 2-0 , 4-0 เจ้าหน้าที่ ตชส. สายตรวจ  สืบสวน  สน.ยานนาวา 

ตรวจเยี่ยมพบปะประชาชน ชุมชนพระยานคร เพื่อสอบถามปัญหาภายในชุมชนและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์แจ้ง เบาะแสข้อมูลยาเสพติด / ผู้ติดยาในชุมชน