สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา

วันที่ 7 มี.ค.66 เวลา 16.00 น.


พ.ต.อ.กันตภณ  โพธิ์อ๊ะ  ผกก.สน.ยานนาวา

พ.ต.ท.บัญชา  สังข์แจ่ม  รอง ผกก.ป.สน.ยานนาวา

พ.ต.ท.เชิดศักดิ์  กองผุย  รอง ผกก.จร.สน.ยานนาวา

พ.ต.ท.นพดล  บัวปรอท  สวป.สน.ยานนาวา

พร้อมด้วย นาวา 2-0 , 4-0 เจ้าหน้าที่ ตชส. สายตรวจ  สืบสวน  สน.ยานนาวา

ร่วมกับ - ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 - สำนักงานเขตสาทร

ตรวจเยี่ยมพบปะประชาชน ชุมชนบ้านแบบ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.พื้นที่ สน.ยานนาวา เพื่อสอบถามปัญหาภายในชุมชนและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์แจ้ง เบาะแสข้อมูลยาเสพติด / ผู้ติดยาในชุมชนและหาแนวทางการป้องกันผู้ใช้ยาเสพติดโดยให้ชุมชนเป็นศูนย์ในการแก้ไขปัญหา


รับฟังทุกปัญหา เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อประชาชน #ร่วมกันแก้ไข ปัญหา # เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง 191/สน.ยานนาวา ได้ตลอด 24 ชม.