สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา

วันที่  24 เม.ย.66  เวลา 17.30 น.


ภายใต้การอำนวยการของ

🔹พ.ต.อ.กันตภณ  โพธิ์อ๊ะ  ผกก.สน.ยานนาวา


มอบหมายให้

🔹พ.ต.ท.พิทักษ์  ลาดล่าย  รอง ผกก.ป.สน.ยานนาวา

🔹พ.ต.ต.ศุภเดช  ศุภไชยดิษกุล  สวป.สน.ยานนาวา

🔹พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน สน.ยานนาวา 


ลงพื้นที่ตรวจ X-ray ร่วมลงบันทึกข้อตกลง MOU  พื้นที่ชุมชนมิตรสามัคคี  แขวงทุ่งวัดดอน  เขตสาทร กรุงเทพฯ ค้นหาผู้เสพ ผู้ใช้ยาเสพติด ตามจำนวนประชากรที่อาศัยในพื้นที่ชุมชน (ทร.14) ตามโครงการชุมชนยั่งยืนฯ