สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา

วันที่  25 เม.ย.66  เวลา 17.00 น.


ภายใต้การอำนวยการของ

🔹พ.ต.อ.กันตภณ  โพธิ์อ๊ะ  ผกก.สน.ยานนาวา


มอบหมายให้

🔹พ.ต.ต.ศุภเดช  ศุภชัยดิษกุล  สวป.สน.ยานนาวา

🔹พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่  ตชส.  สน.ยานนาวา


🔹ตรวจเยี่ยมประชาชน ชุมชนโรงน้ำแข็ง 


ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ 

- พบปะประชาชน สอบถามปัญหา ความเดือดร้อน และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชน


- ติดสติ๊กเกอร์แจ้งเบาะแสยาเสพติด-แจ้งเหตุอาชญากรรม 


- ประชาสัมพันธ์สื่อไซเบอร์วัคซีน มอบแผ่นโปสเตอร์ 18 กลโกง


- แจกสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ  สน.ยานนาวา


 ณ ชุมชนโรงน้ำแข็ง