ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน.pdf

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  จ้างทำบอร์ด โรงแรมแชงกรี-ลา โดยเฉพาะเจาะจง

2. จ้างทำบอร์ด รร.แชงกรี-ลา 7ธค65.pdf

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  จ้างทำบอร์ด โดยเฉพาะเจาะจง

3. จ้างทำบอร์ด 7 ธ.ค.65.pdf

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ซื้อน้ำมันเครื่องสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของทางราชการ

6. ซื้อน้ำมันเครื่องสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของทางราชการ 9 ม.ค.66.pdf

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  วัสดุงานบ้าน โดยเฉพาะเจาะจง

7. ซื้อวัสดุงานบ้าน 25 ม.ค.66.pdf

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ราชการ โดยเฉพาะเจาะจง

8. ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ราชการ 14 ก.พ.66.pdf