ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  จัดซื้อวัสดุ 30 มี.ค.2566

1.จัดซื้อวัสดุ30มี.ค.66.pdf

Download เอกสาร ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  >>>    กดที่นี่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  จัดจ้างทำป้าย 29 มี.ค.2566

2.จัดจ้างทำป้าย29มี.ค.66.pdf

Download เอกสาร ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  >>>    กดที่นี่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  จัดซื้อแบบพิมพ์ 16 ก.พ.2566

3.จัดซื้อแบบพิมพ์16ก.พ.66.pdf

Download เอกสาร ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  >>>    กดที่นี่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  จัดซื้อวัสดุงานบ้าน 31 ม.ค.2566

4.จัดซื้อวัสดุงานบ้าน31ม.ค.66.pdf

Download เอกสาร ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  >>>    กดที่นี่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  จัดซื้อน้ำมันเครื่อง 12 ม.ค.2566

5.จัดซื้อน้ำมันเครื่อง12ม.ค.66.pdf

Download เอกสาร ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  >>>    กดที่นี่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 6 ม.ค.2566

6.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน6ม.ค.66.pdf

Download เอกสาร ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  >>>    กดที่นี่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  จัดซื้อเครื่องวัดแอลกอฮอล์ 26 ธ.ค.2565

7.จัดซื้อเครื่องวัดแอลกอฮอล์26ธ.ค.65.pdf

Download เอกสาร ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  >>>    กดที่นี่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ค่าจ้างทำบอร์ดโฟซีซั่น 14 พ.ย.2565

8.ค่าจ้างทำบอร์ดโฟซีซั่น14พ.ย.65.pdf

Download เอกสาร ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  >>>    กดที่นี่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  จ้างทำบอร์ดแชงกรีลา 14 พ.ย.2565

9.จ้างทำบอร์ดแชงกรีลา14พ.ย.65.pdf

Download เอกสาร ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  >>>    กดที่นี่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ค่าวัสดุ 9 พ.ย.2565

10.ค่าวัสดุ9พ.ย.65.pdf

Download เอกสาร ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  >>>    กดที่นี่

Download เอกสาร ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  >>>    กดที่นี่

Download เอกสาร ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  >>>    กดที่นี่