ประกาศ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากำลังพล สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา 

016 การพัฒนากำลังพล.pdf

ประกาศ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากำลังพลสถานีตำรวจนครบาลยานนาวา คลิ๊ก >>>

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน


หลักเกณฑ์การแต่งตั้งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ 2565