ประกาศ สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

O18 ประกาศนโยบาย ต่อต้านการรับสินบน.pdf

Announcement of Yannawa Police Station Subject: Anti-Bribery Policy

Fiscal of the year 2024

018 Announcement Yannawa Police Station.pdf

ประกาศ สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา เรื่อง การไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

018 ประกาศ No Gife Policy 2.pdf

Announcement of Yannawa Police Station Subject: Not accepting gifts or any other benefits (No gift Policy) from performing duties Fiscal of the year 2024

018 Announcement Yannawa Police Station 2.pdf

ภาพกิจกรรม นโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) ของสถานีตำรวจนครบาลยานนาวา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ภาพกิจกรรม นโยบายการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่
ของสถานีตำรวจนครบาลยานนาวา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567