พื้นที่รับผิดชอบ สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา

สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา มีพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งหมด 4.38 ตารางกิโลเมตร 

แบ่งออกเป็น ทั้งหมด 4 เขตตรวจ
ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี ( พ.ศ. 2561 - 2580 ) 

ยุทธศาสตร์ ตร. 20 ปี (สีฟ้า).pdf