สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา

ที่อยู่  :  80  ถนนสุรศักดิ์  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500

โทรศัพท์ :  02 233 7148 - 9

โทรสาร :  02 233 7277

E-mail :  yannava.polis@gmail.com

🚈🚉🚍🛥️

สน.ยานนาวา พร้อมรับฟังความคิดเห็นของท่าน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป 

(ตอบกลับข้อความภายใน 5 นาที)


ผู้รับผิดชอบ 

สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา

เปิดทำการ : ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด

ให้บริการประชาชนทุกคน

ด้วยจิตใจบริการ อย่างเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ

มีจุดพักคอย และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกคนพิการ