สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา

วันที่ 12 ก.ค.66 เวลา 09.00น.


พ.ต.อ.กันตภณ โพธิ์อ๊ะ (ผกก.สน.ยานนาวา)

พ.ต.ต.พิทักษ์ ลาดล่าย (รองผกก.สน.ยานนาวา)

พ.ต.ต.ศุภเดช ศุภไชยดิษกุล (สวป.สน.ยานนาวา)

พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สน.ยานนาวา ร่วมจัดกิจกรรม

อบรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม