สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา

วันที่  18 ก.ย. 2566 เวลา 08.30 น.

พ.ต.อ.กันตภณ โพธิ์อ๊ะ (ผกก.สน.ยานนาวา)

มอบหมายให้

พ.ต.ท.เชิดศักดิ์ กองผุย (รอง ผกก.จร.สน.ยานนาวา)

พ.ต.ท.ฉัตรชัย พรชวลิตหิรัญ (สวป.สน.ยานนาวา)

พ.ต.ท.นพดล บัวปรอทสวป.สน.ยานนาวา

นางลออ ตั้นเส้ง (ผู้ช่วย ผู้อำนวยการเขตสาทร)

พร้อมด้วย

- ข้าราชการตำรวจจิตอาสาสน.ยานนาวา

- เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสาทร

- จิตอาสาภาคประชาชน

กิจกรรมดังนี้ 

ทำกิจกรรม กวาด ล้าง ทำความสะอาด เช็ด ถู ศาลา ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ปรังภูมิทัศน์ ณ วัดรุ่งเรืองเจริญศรัทธา (วัดลุ่มฯ)