สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567  เวลา 14.30 น.  พ.ต.อ.รัฐธนนท์ เอกฐิติกุลพัทธ์ ผกก.สน.

ยานนาว ได้ประชุมติดตามขับเคลื่อนและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ครั้งที่ 10/2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สน.ยานนาวา  โดยมีคณะทำงานของฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม  และรายงานผลการดำเนินการให้ที่ประชุมทราบ