สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา

วันพฤหัสบดีที่  18  เมษายน 2567  เวลา 14.00 น.  พ.ต.อ.รัฐธนนท์ เอกฐิติกุลพัทธ์ ผกก.

สน.ยานนาวา ได้ประชุมติดตามขับเคลื่อนและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ครั้งที่ 13/2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 3  สน.ยานนาวา  โดยมีคณะทำงานของฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมรายงาน และสรุปผลการดำเนินการให้ที่ประชุมทราบ