ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

O22 1.ถ่ายเอกสาร.pdf

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  จ้างทำความสะอาด

O22 2.ทำความสะอาด.pdf

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  เช่าที่ดินใช้เป็นที่ตั้งอาคารที่ทำการ

O22 3.ที่ดิน.pdf

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  น้ำมันเครื่องสำหรับรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ ทางราชการ

O22 4.น้ำมันเครื่อง.pdf

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  วัสดุสำนักงาน

O22 5.สำนักงาน.pdf

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  วัสดุงานบ้าน (ป้องกันโควิด-19)

O22 6.โควิด.pdf

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  วัสดุสำนักงาน
(เครื่องวัดอุณหภูมิ เจลและน้ำยาแอลกอฮอล์)

O22 7.วัดแอล.pdf

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   วัสดุงานบ้าน

O22 8.วัสดุงานบ้าน.pdf

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  วัสดุงานบ้าน (ชุดอุปกรณ์กันฝน)

O22 9.ชุดกันฝน.pdf

ระจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

O22 10.วัสดุไฟฟ้า.pdf