สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565  >>>

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2565  >>>

เดือน ตุลาคม 2565

O20-1สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ-เดือน-ตุลาคม-2565.pdf

เดือน พฤษจิกายน 2565

O20-2สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ-เดือน-พฤศจิกายน-2565.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2565  >>>

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 256>>>

เดือน ธันวาคม 2565

O20-3สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ-เดือน-ธันวาคม-2565.pdf

เดือน มกราคม 2566

O20-4สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ-เดือน-มกราคม-2566.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2566  >>>

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2566  >>>

เดือน กุมภาพันธ์ 2566

O20-5สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ-เดือน-กุมภาพันธ์-2566.pdf

เดือน มีนาคม 2566

O20-6สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ-เดือน-มีนาคม-2566.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2566  >>>

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2566  >>>

เดือน เมษายน 2566

O20-7สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ-เดือน-เมษายน-2566.pdf

เดือน พฤษภาคม 2566

O20-8สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ-เดือน-พฤษภาคม-2566.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2566  >>>

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2566  >>>

เดือน มิถุนายน 2566

O20-9สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ-เดือน-มิถุนายน-2566.pdf

เดือน กรกฎาคม 2566

O20-10สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ-เดือน-กรกฎาคม-2566.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2566  >>>

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2566  >>>

เดือน สิงหาคม 2566

O20-11สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ-เดือน-สิงหาคม-2566.pdf

เดือน กันยายน 2566

O20-12สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ-เดือน-กันยายน-2566.pdf